Wednesday, September 8, 2010

నేను చదివిన / చదవాల్సిన ఇంగ్లీష్ నవలలు


నేను చదివిన (చదవాల్సిన) ఇంగ్లీష్ నవలలు చిట్టా ఇక్కడ


Jeffrey Archer

 1. The Fourth Estate (Completed)
 2. The Eleventh Commandment (Completed)
 3. As The Crow Flies (partial)
 4. Shall We Tell the President? (pending)
 5. Kane and Abel (pending)
 6. The Prodigal Daughter (pending)
 7. Not A Penny More, Not A Penny Less (pending)
 8. First Among Equals (pending)
 9. A Matter of Honour (pending)
 10. The Sins of Father


Frederick Forsyth

 1. The Day of The Jackal
 2. The Odessa File
 3. The Negotiator
 4. The Cobra
 5. The Deceiver (partial)
 6. Icon (partial)
 7. Veteran (pending)
 8. The Avenger (pending)
 9. The Afghan (pending)
 10. The Fourth Protocol
 11. The Fox


Robert Ludlum

 1. The Bourne Identity (Completed)
 2. The Bourne Supremacy (Completed)
 3. The Bourne Ultimatum (Completed)
 4. The Bourne Imperative
 5. The Scarlatti Inheritance (Completed)
 6. The Holcroft Covenant
 7. The Aquitaine Progression (Completed)
 8. The Scorpio Illusion (Completed)
 9. The Apocalypse Watch (Completed)
 10. The Prometheus Deception (Completed)
 11. The Sigma Protocol (Completed)
 12. The Matarese Circle (Completed)
 13. The Matarese Countdown (Completed)
 14. The Osterman Weekend (pending)
 15. The Rhinemann Exchange (partial)
 16. The Chancellor Manuscript (Completed)
 17. The Road to Omaha (pending)
 18.  The Matlock Paper
 19. The Altman Code
 20. The Janson Directive
 21. Trevayne (Jonathan Ryder) (Completed)
 22. The Utopia Experiment  (Kyle Mills)
 23. The Janson Option (Paul Garrison)  (Completed)
 24. The Geneva Strategy (Jamie Freveletti) 
 25. The Patriot Attack  (Kyle Mills)

Eric Van Lustbader

 1. Last Snow (Completed)
 2. Beloved Enemy (Completed)
Jason Matthews
 1. Red Sparrow (Completed)

Ken Follett

 1. The Third Twin (Completed)
 2. Triple (Completed)
 3. Jackdaws (pending)
 4. Code to Zero (pending)
 5. The Hammer of Eden (pending)
 6. The Man from St. Petersburg (pending)
 7. The Eye of the Needle (pending)
 8. The Key to Rebecca (pending)
 9. Dangerous Fortune

Michael Crichton

 1. State of Fear (Completed)
 2. Micro

Robin Cook

 1. Crisis
 2. Foreign Body (pending)

Dan Brown

 1. The Da Vinci Code (Completed)
 2. Angels and Demons (Completed)
 3. The Last Symbol (pending)
 4. Inferno

Alistair MacLean

 1. HMS Ulysses
 2. The Guns of Navarone (have the book but saw the movie :))
 3. Force 10 From Navarone (same as above :))
 4. The Last Frontier

Sir Arthur Conan Doyle

 1. A Study in Scarlet
 2. The Sign of The Four
 3. A Scandal in Bohemia
 4. The Red-Headed League

Agatha Christie

 1. The Murder at the Vicarage
 2. Murder on the Links
 3. 1920 Omnibus
  1. The Secret Adversary
  2. The Man in the Brown Suit
  3. The Secret of Chimneys
  4. The Seven Dials Mistery
 4. 1930 Omnibus
  1. The Sittaford Mystery
  2. Why Didn't They Ask Evans
  3. And Then There Were None
  4. Murder is Easy
 5. 1940 Omnibus
  1. N or M
  2. Towards Zero
  3.  Sparkling Cyanide 
  4. Crooked House
 6. Hercule Poirot (The Complete Short Stories)

David Baldacci

 1. The Last Man Standing
 2. First Family
 3. True Blue
 4. Total Control
 5. Split Second (Reading)
 6. The Collectors
 7. Absolute Power
 8. The Winner
 9. Hour Game
 10. Hell's Corner 
 11. The Simple Truth
 12. The Camel Club
 13. Simple Genius
 14. Zero Day 
 15. The Whole Truth
 16. Deliver Us From Evil
 17. The Innocent 
 18. The Sixth Man
 19. The Hit 
 20. The Target 
 21. Memory Man
 22. No Man's Land
 23. End Game
 24. One Good Deed


Mark Sullivan

 1. Rogue (Completed)

Tom Clancy

 1. Dead or Alive
 2. Against all enemies
 3. Patriot games (Completed)
 4. Locked On
 5. Debt of Honor
 6. The Hunt for Red October
 7. Threat Vector 
 8. Command Authority

Ed Falco

 1.  The Family Corleone

Mario Puzo
 1. God Father
 2. The Sicilian

Clive Cussler

 1. The Thief

Oliver North

 1. Mission Compromised
 2. The Assassins
 3. The Jericho Sanction

Daniel Silva

 1. The Kill Artist (Completed)
 2. The English Assassin (Completed)
 3. The Confessor (Completed)
 4. A Death in Vienna (Completed)
 5. Prince of Fire (Completed)
 6. The Messenger (Completed) 
 7. The Secret Servant (Completed)
 8. Moscow Rules (Completed)
 9. The Defector (Completed)
 10. The Rembrandt Affair (Completed)
 11. Portrait of a Spy (Completed)
 12. The Fallen Angel (Completed)
 13. The English Girl (Completed)
 14. The Heist (Completed)
 15. The English Spy (Completed)
 16. The Black Widow (Completed)
 17. House of Spies (Completed)
 18. The Other Woman  (Completed)
 19. The New Girl (Completed)
 20. The Mark of the Assassin (Completed)
 21. The Marching Season (Completed)
 22. The Unlikely Spy (Reading)

John le Carré

 1. Call for the Dead (Completed)
 2. A Murder of Quality (Reading)
 3. The Looking Glass War
 4.  A Perfect Spy
 5. The Secret Pilgrim
 6. The Spy Who Came in from the Cold
 7. The Honourable Schoolboy
 8.  Smiley's People
 9. Tinker Tailor Soldier Spy

David Ignatius


 1. Agents of Innocence (Completed)
 2. A Firing Offense (Completed)
 3. The Bank of Fear (Completed)
 4. Bloodmoney (Completed)
 5. Siro (Completed)
 6. Body of Lies (Completed)
 7. The Sun King (Reading)
 8. The Increment (Completed)
 9. The Director (Completed)
 10. The Quantum Spy  (Completed)


Charles Cumming

 1. Spy By Nature (Completed)
 2. The Spanish Game
 3. Typhoon
 4. The Trinity Six
 5. A Foreign Country
 6. A Colder War
 7. The Hidden Man
 8. A Divided Spy

Alex Berenson

 1. The Faithful Spy
 2. The Ghost Agent

ఇంకా కొన్ని మిగిలాయి, ఆ చిట్టా తర్వాత పెడతా.

6 comments:

చెప్పు దెబ్బలు-పూలదండలు said...

I strongly recommend As the crow flies, Kane and Abel, The odessa file. Forget Archers The prisoner of birth.

Indian Minerva said...

The eleventh commandment చదవఖ్ఖర్లేదు. అసలది చదివాక Jefry Archer అంటేనే చిరాకుపుట్టుకొచ్చింది. But I gues Kane and Abel is OK. Frederick Forsyth ని చదవటం మొదలుపెట్టాలి నేనుకూడా.

/ da way మీరుకూడా నాలుగైదు పుస్తకాలు ఒకేసారి చదివే బాపతా? నేను officeలోఒకటి, roomలో ఒకటి, busలో ఇంకొకటి చదువుతాను

ప్రదీప్ said...

I want to read 'Kane and abel'.. bt, didnt find it here in bangalore.
BTW, I liked 'The prisoner of birth'. :)

సూర్యుడు said...

@చెప్పు దెబ్బలు-పూలదండలు, Indian Minerva, ప్రదీప్:

Thanks for your comments.

నా చిట్టాలోకూడా Kane and Abel, As the Crow flies ఉన్నాయండి. The prisoner of birth చదివే ఉద్దేశ్యం లేదులెండి :)

@Indian Minerva:

నాలుగైదు పుస్తకాలు ఒక్కసారి చదవను కాని, కొన్ని మొదలుపెట్టి వదిలేస్తుంటాను, తర్వాత మళ్లీ ఎప్పుడైనా చదవాలనిపిస్తే తీస్తుంటాను :)

@ప్రదీప్:

Kane and Abel పుస్తకం బెంగళూరులో ఎక్కడా లేదని తీర్మానించేసారు :), నేను గాంధీబజార్‌లో కొన్నా, చాలా రోజులైందనుకోండి :)

భాస్కర రామి రెడ్డి said...

సూర్యుడు గారూ...,విఘ్నాధిపతిని భక్తితో పూజిద్దాం

హారం

సూర్యుడు said...

భాస్కర రామి రెడ్డి గారు, ధన్యవాదాలండి.

మీకు కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు (ఓ రోజు ఆలశ్యంగా :))